Hjort
Written by Ulvig Kiær AS   

 

Hjortestammene i våre ulike terrenger i Nord-Trøndelag er på rask fremmarsj, og det observeres stadig flere dyr. Pr. dags dato finner vi gjerne hjorten i bestemte deler av terrenget, og ofte i områder hvor det tradisjonelt sett jaktes lite (ifm. eksempelvis elgjakt).

 

Jakttiden på hjort starter 1. september og varer frem til 23. desember. Hjortejakten leies ut eksklusivt. Ta kontakt dersom du ønsker å leie hjortejakt på våre terrenger!

 

Hjortejakt 2019

Ved felling SKAL det umiddelbart sendes SMS til oppsynet. Inkluder navn på jeger, jaktleder, kjønn og alder på felt dyr, evt. antall tagger, dato og hvor dyret er skutt.

Terrengoversikt:

Nr Terreng Type jakt Art Kommune
1 Folla  Hund/postering/snik Hjort Verran
2 Follaskogen Hund/postering/snik Hjort Verran
3 Sanddøldalen Brølejakt/postering Hjort Grong

Kvote 2019 Verran

 

Hjortekvote UKAS 2019
Kalv 4
Bukk 1,5 år 2
Hind 1,5 år

1

Hind 2,5 år og eldre 1
Bukk 2,5 år og eldre 3


 Obs: spissbukk kan skytes for voksen bukk, 1,5 år hind kan skytes for voksen hind. 


Vi tilbyr eksklusiv jakt på hjort i Verran i 2 av de beste terrengene for hjortejakt. Her kan man snike på hjorten, postere eller man kan bruke løshund. Det har de siste årene blitt felt bra med hjort for hunder på våre eiendommer.  Om du ønsker å høre hjorten brøle i trollsk natur, kan vi tilby dette i Sanddøldalen i Grong. Denne jakten krever at jegeren er i god form, men opplevelsen man får av brølende hjort ved elven, er det  lite som slår! 

Ta gjerne kontakt ved  interesse!                               

 

Last Updated on Friday, 27 September 2019 12:29