Hjort
Written by Ulvig Kiær AS   

 

Hjortestammene i våre ulike terrenger i Nord-Trøndelag er på rask fremmarsj, og det observeres stadig flere dyr. Pr. dags dato finner vi gjerne hjorten i bestemte deler av terrenget, og ofte i områder hvor det tradisjonelt sett jaktes lite (ifm. eksempelvis elgjakt).

 

Jakttiden på hjort starter 1. september og varer frem til 23. desember. Hjortejakten leies ut både sammen med elgjakten og som egen jakt. Ta kontakt dersom du ønsker å leie hjortejakt på våre terrenger!

 

Hjortekvoter 2018

Ved felling SKAL det umiddelbart sendes SMS til oppsynet. Inkluder navn på jeger, jaktleder, kjønn og alder på felt dyr, evt. antall tagger, dato og hvor dyret er skutt.

 

Her følger oppdaterte hjortekvoter for 2018 på Ulvig Kiær AS' terrenger: 

 

Grong (Gusli, Nynes, Mortenslund, Sandnes, Nessastuen, Finnbursvatn og Burslæmmen)

Oppdatert kvote 29.8.2018:

Kategori Antall
Kalv 2 stk.
Spissbukk (1,5 år) 1 stk.
Hind (1,5 år og voksen) 1 stk.
Voksen bukk 1 stk.

 

Namsskogan (Flåttådalen)

Kategori Antall
Kalv 1 stk.
Ungdyr (begge kjønn) 1 stk.
Voksen bukk 1 stk.
Voksen hind 1 stk.

 

Verran (Folla I og II, Follaskogen, Esplingen, Breitjønna, Selamarka, Kjerkreit Ytre og Vada)

Oppdatert kvote 29.8.2018:

Kategori Antall
Kalv 1 stk.
Spissbukk (1,5år)

2 stk.

Hind (1,5 år) 2 stk.
Voksen bukk

1 stk.

Voksen hind

0 stk.

 

Obs: spissbukk kan skytes for voksen bukk, 1,5 år hind kan skytes for voksen hind. 

Last Updated on Friday, 30 November 2018 13:03