Historikk
Written by Ulvig Kiær AS   

Ulvig Kiær AS ble etablert i 2003 i forbindelse med overtagelse av Norske Skogindustriers eiendommer i Nord-Trøndelag.  Etter flere runder i retten i forbindelse med kjøpet, endte selskapet etter et forlik i jordskifteretten med eiendommer i Grong, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Overhalla og Verran kommune.  Selskapet er grunnlagt på deler av eiendommen som utgjorde Van Severen og Folla Bruk.  Van Severen med sine røtter tilbake til 1849, besto av 2 eiendomskomplekser.  Selve Van Severen som i 1901 ble kjøpt av dagens eiers slektninger, Elias C. Kiær og oldefar Hans C.Kiær m. flere.  Året etter i 1902, ble Carl Gulbrandsons skoger innkjøpt.  Bedriften drev skog, tremassefabrikk og sagbruk.  Elias C. var styreleder i firmaet fram til 1938, da hans sønn Hans Th. Kiær overtok og var styrets formann fram til 1968.  Det er hyggelig for familien igjen å være tilbake i Namdalen.

Last Updated on Monday, 11 April 2016 11:10