Om oss

Ulvig Kiær AS er et firma som drives av Anne Ulvig og Anders Kiær.

 

Vi, eiere og ansatte i Ulvig Kiær AS, driver en allsidig virksomhet innen primærnæring, reiseliv og kraftproduksjon.  Virksomheten omfatter skogbruk, utmark, jordbruk og kraftproduksjon.  I skogbruket drives et tradisjonelt skogbruk med leveranser av skurtømmer, massevirke og noe spesialvirke.  I tillegg drives skogkultur og veibygging.  På utmarkssektoren er det alle former for utleie av jakt, fiske og husvære.  I tillegg bygsles det bort hyttetomter i flere attraktive områder.  Kraftproduksjonen skjer i 1 minikraftverk.  Som en liten bedrift er alle med på å ta i et tak der behovet er størst.

 

Last Updated on Tuesday, 11 March 2014 19:41