Furrehaugen fellesfelt ekstra info.
Written by Ulvig Kiær AS   

Furrehaugen ligger i Overhalla kommune på sørsiden av Namsen rett syd/sydvest for Råbakken Grustak.  Terrenget går fra dalbunnen og opp mot fjellet.  Terrenget består av skog, myrer og noe snauere partier mot toppen.  Terrenget er ca. 4.600 dekar stort.

Terrenget har for 2013 tildelt en kvote på 4 dyr, dvs. en voksen okse, en 1,5 års okse, en 1,5 års ku og en kalv.

John Ove Aagård er kontaktmann for jaktfeltet.  Han kan vise terreng og vi også være behjelpelig med å svare på spørsmål og veie felte elger.

John Ove : e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mobil: 901 90 240

Tlf.: 74 28 54 10

Last Updated on Tuesday, 25 June 2013 10:25