Sandnes ekstra info.
Written by Ulvig Kiær AS   

Sandnes ligger i Sandøldalen i Grong kommune på nordsiden av Sandøla elv.  Terrenget går fra dalbunnen og opp