Velkommen!
Written by Ulvig Kiær AS   

Ulvig Kiær AS tilbyr laksefiske i Nord-Trøndelag i et av de beste laksevaldene i Namsenvassdraget, Tømmeråsfossen (Øverhøla), nederst i Sandøla. Vi formidler også i samarbeid med andre grunneiere eksklusivt laksefiske i Namsen (Urstadmælen, Quilten, Tørrisdalen og Fiskumfoss).  Vi tilbyr elgjakt, småviltjakt og godt fiske i innlandsvassdrag og sjøer og tjern i Grong, Lierne, Namdalseid, Namsskogan, Overhalla og Verran kommuner.  I tillegg har vi ledige flotte utsiktstomter i Bjørgan Skisenter i Grong,samt Stygghaugen og Øybekken  i Lierne kommune. Ønsker du å leie husvære, har vi alt fra skogshusvær til mindre gårdsbruk.

Last Updated on Friday, 11 March 2022 11:34
 
Skogsfugl- og harejakt
Written by Ulvig Kiær AS   

Vi har ledige terreng for jakt på rype, skogsfugl og hare for høsten 2022!

 

For mer info klikk på "Jakt" i margen til venstre

 

Last Updated on Friday, 11 March 2022 11:35